Vyber si pozici Potkejme se
Zůstaň v kontaktu

Jaké je to být asistentem auditora?

Když se řekne asistent, pravděpodobně si většina z vás představí osobu, která vaří kávu a dělá další podobné úkoly pro svého šéfa. V případě asistenta auditora je tomu v praxi úplně jinak.

Náplní jeho práce je zpracovávat dílčí odborné oblasti auditu, které vyžadují značné analytické a účetní schopnosti. Nezbytnou dovedností asistenta auditora musí být také výborná znalost Microsoft Excel, ve kterém se dělá většina analytické auditorské práce, a také znalost specifických softwarů, jako je například IDEA, umožňující statistický výběr vzorků, které auditor musí prověřit. Dále je asistent často v kontaktu s klientem a také má možnost se podívat přímo do provozu či výroby při účasti na fyzické inventuře zásob, což může být zajímavým zpestřením asistentské práce. Postupem času asistent získá komplexní přehled o účetnictví a financích podniků v různých odvětvích.

A jak vidí svou práci naši kolegové z řad asistentů auditorů?

V krátkém dotazníku jsme se našich 15 kolegů zeptali na otázky níže. Odpovědělo nám více než polovina stávajících asistentů auditora. A co? Podívejte se sami.

 

Proč ses rozhodl/a pro audit?

audit-clanek-1.png (72 KB)

Podle našeho dotazníku se nejvíce asistentů rozhodlo pro audit kvůli „Prestiži“, a to konkrétně třetina. Není tajemstvím, že práce auditora je ve společnosti uznávaná pro znalosti a zodpovědnost, které auditor má. Další časté odpovědi byly „Analytická práce“ a „Rychlý přechod z teorie do praxe“. Pojem „Analytická práce“ znamená v auditu orientace v číslech. Je potřebné rozumět a chápat souvislosti prostřednictvím čísel, což hodně lidí v práci ocení. S „Rychlým přechodem z teorie do praxe“ se setká každý asistent s teoretickými znalostmi účetnictví nabytými ze školy, a to už v prvních týdnech práce, někdy hned v prvních dnech.

 

Jak bys popsal/a svoji práci v jedné větě?

 Nejvíce se objevila odpověď typu „Rozmanitá“ nebo „Komplexní“ a další synonyma těchto slov. V auditu se totiž setkáte s různými problematikami daného podniku. Nejde jen o správné účtování transakcí, ale i o pochopení celkové pozice podniku, a to z finanční stránky nebo z pohledu konkurenčního prostředí. Řeší se zde všechny oblasti, které můžete najít v účetní závěrce. Od majetku, pohledávek, peněžních prostředků, vlastního kapitálu, rezerv, úvěrů, závazků až po náklady a výnosy. Při ověřování těchto oblastí postupně začnete chápat fungování podniku a jeho účetnictví do hloubky.

audit-clanek-2.png (71 KB)

Jaký je podle tebe největší mýtus o auditu?

 Na tuto otázku jsme dostali různé odpovědi. Asistenti vidí jako největší mýtus například „Sezónnost“. Je pravda, že i když je nejvíce práce v první polovině roku, na zakázkách se začíná pracovat již od září. Toto je možné chápat jako výhodu, protože předaudity často usnadní hodně práce v napnuté sezóně. Dále se také objevily odpovědi typu „Nezvladatelný work-life balance“, ale zeptejte se sami, co dělají asistenti ve volném čase a zjistíte, že jej opravdu mají a užívají dle svého (sporty, kluby, rodiny, zábava obecně). V neposlední řadě byl pak zmíněn mýtus, že „Auditorů by se firmy měly bát“. Auditor do firmy ale přichází se stejným cílem, který má mít i firma a to zajistit, že účetní závěrka bude podávat věrný a poctivý obraz.

 

V čem je pro tebe auditorská práce nejzajímavější?

Nejčastěji se opět objevila odpověď „Rozmanitost práce“, což je totožné s nejčastější odpovědí na otázku č. 2. Rozmanitost je tedy významnou charakteristikou auditu a zároveň mnoha asistenty auditora oceněna. Druhou nejčastější odpovědí byla odpověď „Zkušenosti“, která z části také vyplývá z její rozmanitosti. V auditu se pořád setkáváte s novými problémy, při kterých získáte množství nových zručností a znalostí.

 

Co je pro tebe v auditorské práci nejstrašnější?

Asistentů jsme se také zeptali na negativní stránky práce. Jak se ukázalo „Časová náročnost“ pro ně představuje problém. O auditu je všeobecně známo, že je časově náročnější než jiná povolání. I když je to vnímané na jedné straně jako negativum, mnoho asistentů nám zároveň odpovědělo, že jako největší mýtus vidí „Nezvládatelný work-life balance“. Můžeme tedy usoudit, že i když je práce někdy časově náročná, pořád je možné balancovat mezi společenským životem a prací. Navíc právě work-live balanc je pro nás v Grant Thornton nejen buzzword současné doby, ale skutečná hodnota, kterou ctíme.

Chtěli byste se na vlastní kůži přesvědčit, jak to u nás chodí?

Láká vás práce v auditu?

Poznejte nás a vyberte si z právě otevřených pozic -> Audit | Začni svou kariéru v Grant Thornton (tymjenejvic.cz)

Autoři:

Bc. Matěj Babišík

Ing. Jan Masopust

Web tymjenejvic.cz říká:
This is a warning message.