Vyber si pozici Potkejme se
Zůstaň v kontaktu

Jan Zvolský: Cílem auditorů je pomáhat klientům, ne je strašit

  • Úvod
  • Příběhy našich lidí

Honzo, v první řadě ti gratulujeme k nedávnému povýšení na pozici Consultant. Můžeš popsat svou dosavadní kariérní cestu v Grant Thornton?

Mockrát děkuji! Vždy vzpomínám na první měsíce svých auditorských začátků a přiznávám, že nebyly vzhledem k vysokým nárokům, které jsou na naši profesi kladeny, vůbec jednoduché. Nicméně s odstupem času této výzvy rozhodně nelituji, ba naopak – měl jsem možnost získat spoustu nových znalostí a zkušeností, díky kterým jsem mohl kariérně vyrůst.

 

Pojďme trochu poradit tvým případným následovníkům. Co je podle tebe klíčové pro to, aby se člověk stal úspěšným ve světě auditu?

V případě, že se někdo rozhodne pro kariéru v auditu, měl by být dle mého názoru flexibilní, trpělivý, se silnou vůlí a být připraven na kontinuální vzdělávání. Vlastnosti jako svědomitost, pečlivost či dobré vystupování jsou pak pro naši profesi samozřejmostí. Ačkoliv se to na první pohled nemusí zdát, v auditu je také klíčové (obzvlášť během sezóny) udržovat pohodové vztahy s kolegy. Člověk s nimi tráví hodně času a je důležité si uvědomit, že i oni s ním.

 

Jaká jsou tvá očekávání ohledně nové pracovní role? Souvisí s ní nějaké změny z profesního nebo i osobního hlediska?

V souvislosti s novou consultantskou pozicí bude jistě přicházet i určitá porce zodpovědnosti. Současně se těším na nové výzvy, zkušenosti a příležitosti se podílet na nových zakázkách. Také se těším, že se na nových projektech nebudu podílet pouze s mými kolegy a kolegyněmi z auditu, ale i spolu s ostatními specialisty napříč firmou.

jan-zvolsky-grant-thornton.JPG

Byť je povýšení individuálním oceněním, úspěch společnosti vždy stojí na práci celého týmu. V čem podle tebe vynikají právě naše auditní týmy?

V souvislosti s touto otázkou bych chtěl nejprve poděkovat současným i bývalým kolegům, kteří mi na této cestě pomohli, a to nejen tím, že mi předávali své zkušenosti či znalosti v oblasti auditu. Díky nim i mým každodenním pracovním zkušenostem vím, že pracovní kolektiv hraje významnou roli. Zároveň si myslím, že si u nás všichni uvědomují tento pomyslný reciproční vztah – kolegové pomáhali a stále pomáhají mně, a tedy i já pomáhám a budu pomáhat mým kolegům. Práce v Grant Thornton tak pro mě znamená týmovou práci, kdy kolektiv hraje klíčovou roli.

 

Jaké jsou hlavní výzvy, kterým audit v současnosti čelí?

Oblast auditu prošla celou řadou změn, což mimo jiné zahrnuje vyšší regulatorní nároky, rostoucí objem dat a posun od manuálních k automatizovaným procesům. Dochází tak k přesunu do IT prostředí, ze kterého vyplývají otázky ohledně zajištění kybernetické bezpečnosti. Je tak logické, že kybernetická bezpečnost a ochrana údajů včetně jejich pravosti jsou pro nadcházející auditní sezóny hlavním tématem.

 

Jsme na ně v Grant Thornton připraveni?

Naše společnost disponuje řadou kvalifikovaných pracovníků s prvotřídními znalostmi této problematiky, pokročilými analytickými dovednostmi a schopností zapojit analytické rozhodování do klíčových auditních procesů. Věřím tedy, že jsme na nové výzvy, kterým budeme muset nejen u nás v GT čelit, připraveni.

jan-zvolsky-auditor.JPG

Audit je pro laiky mnohdy dost abstraktní pojem. Na veřejnost vyplavou jen kauzy tipu „audit ukázal, že na Hradě chybí stovky lahví alkoholu“. Není to škoda?

Obecně se o auditu na veřejnosti moc nemluví a když, tak určitě ne v pozitivním slova smyslu. Toto negativní vnímání auditní profese mi přijde trochu škoda. Naším cílem rozhodně není být klientům na obtíž, nýbrž přesně naopak – pomáhat jim v ujištění, že jejich práce a prezentované výsledky jsou správné.

 

Máš nějaký profesní sen? Třeba audit konkrétní společnosti, nebo nějakou „specialitu“ typu audit na Hradě?

K odpovědi na tuto otázku se musím vrátit zpět do dob, kdy jsem byl sportovcem. I v dnešní době mě to ke sportu stále táhne, tudíž by bylo zajímavé být součástí týmu, který by prováděl auditní zakázku některého z významných sportovních klubů v České republice.

KDO JE JAN ZVOLSKý?

  • Honza vystudoval Bankovní Institut Vysoká škola v Praze (dnes AMBIS).
  • Od února 2017 pracuje v  auditu. Nastoupil na pozici Junior Audit Asistent, nyní je Consultantem.
  • Ve volném čase se rád věnuje sportu a práci na zahradě.
Web tymjenejvic.cz říká:
This is a warning message.