Vyber si pozici Potkejme se
Zůstaň v kontaktu

Gabriela Jandová: Práce v advokacii je výzvou – pestrou, hbitou a kreativní.

  • Úvod
  • Příběhy našich lidí

Od kdy jsi věděla, že se chceš věnovat právu?

Byla jsem ještě na prvním stupni základní školy, když jsem svému okolí poprvé sdělila svůj sen stát se právničkou. Přestože bylo mé nadšení nejbližšími vždy podporováno, širší okolí nepovažovalo právnickou profesi jako nejpraktičtější volbu pro menší město, odkud pocházím. A tak mě v průběhu dospívání lákala i jiná povolání, ale právo jsem měla vždy vzadu v hlavě.

Právo tedy nakonec přece jen vyhrálo… K jakému právnímu odvětví tě to nejvíc táhne a proč?

Moje zájmy byly vždy různorodé, a kromě práva mě dříve bavila i ekonomie, marketing a účetnictví. Asi i díky tomu mě začalo nejvíce zajímat právě obchodní právo. Posléze jsem si obchodněprávní agendu oblíbila i při mé první práci v oboru – notářské kanceláři.
Do dneška mě obchodní právo baví (nejvíc asi přeměny a akvizice obchodních společností), ale zároveň mnou silně rezonují otázky diskriminace a rovného postavení, o kterém jsem také psala ve své rigorózní práci.

Zmínila jsi, že máš zkušenost s prací v notářské kanceláři. V čem je podle tebe práce v notářské a advokátní kanceláři jiná?

Práce v advokacii pro mě vždy byla, a nadále je, výzvou. Považuji ji za práci pestrou, hbitou a kreativní. Jelikož je specializace notáře velmi úzká, advokacie oproti ní nabízí větší prostor k nalezení „svých“ oblastí práva, které ho baví. Navíc umožňuje poznat potřeby klienta v širších souvislostech a nabídnout zajímavá řešení. Současně vidím v advokacii větší potenciál k dalšímu kariérnímu růstu a rozvoji.

V čem si myslíš, že je výhodné být koncipientem právě v GT Legal?

Určitě řadou vzorů – seniorních advokátů, od kterých se každý den můžu učit. Taky mě baví, že mám možnost pracovat na zajímavých dlouhodobějších projektech z různých právních oblastí, a to od jejich počátku až do konce. Vedle toho si cením i našeho kolektivu, se kterým si sedíme nejen po profesní, ale hlavně lidské stránce. Práce v GT Legal je pro mě pestrá i díky spolupráci napříč více odděleními v rámci celého Grant Thornton.

DSC08301.JPG

Co je podle tebe nejtěžší na práci právníka?

Jelikož je právo dynamickou, neustále se vyvíjející oblastí, je potřeba být stále ve střehu, neustále se vzdělávat a pracovat na sobě. I když je to náročné, jde o prostředí, které člověka motivuje a nabízí mu spoustu příležitostí. S rostoucí pracovní senioritou pak stoupá potřeba věnovat se například i business developmentu.

Máš pocit, že je těžší prosadit se v advokacii jako žena?

Prosadit se v advokacii považuji za nelehké nehledě na pohlaví. Co se týká postavení žen v advokacii, tak nemusím chodit daleko – partnerkou naší kanceláře je obdivuhodná Veronika Odrobinová, která je skvělým příkladem toho, že dostat se mezi ty nejlepší v oboru lze bez ohledu na pohlaví.

Je něco, co bys poradila svému mladšímu já s odstupem několika let?

Své mladší já bych chtěla zpětně ujistit, že jde správnou kariérní cestou, která ačkoliv není bez obtíží, je to „ta ona“. Naplňující, smysluplná, na níž poznám skutečné přátele, ale i sama sebe.

KDO JE GABRIELA JANDOVá?

  • Studovala na Univerzitě Karlově v Praze, kde nejprve v roce 2021 vystudovala magisterský studijní program Právo a právní věda a posléze v roce 2022 složila státní rigorózní zkoušku a stala se tak doktorkou práv. 

  • Nastoupila do GT včervnu roku 2022 na pozici advokátního koncipienta. 

  • Ve volném čase se ráda věnuje sportu, cestování, rodině a přátelům. 
Web tymjenejvic.cz říká:
This is a warning message.