Vyber si pozici Potkejme se
Zůstaň v kontaktu

Ženy ve vedení firem

Upřímně, málokdy jsem se vyjadřoval k tak komplexnímu tématu. K tématu, které vzbuzuje tolik emocí, které často v diskuzi dělí kolegy na nesmiřitelné odpůrce. Je mi jasné, že je to téma nadmíru aktuální a dynamicky se vyvíjející.

Stačí se podívat trochu do historie. Šokovalo mě, když jsem zjistil, že v Západním Německu ještě v roce 1956 mohl manžel vypovědět bez vědomí své ženy její pracovní poměr nebo že ještě v roce 1977 uváděla jedna z pasáží zákona o rodině tamtéž, že žena má právo se zaměstnat, pokud to neohrozí její roli pečovatelky o rodinu a domácnost. Pokud jde o zákonem zaručenou rovnost příjmů pro obě pohlaví, tu přijaly některé evropské země až v tomto století, a když se podíváte na statistiku z letošního roku, mají ženy v Česku na stejné pracovní pozici stále o 20 procent nižší platy než muži.

Když jsem se zamýšlel, jak téma pojmout, rozhodl jsem se vyjít z vlastních zkušeností. Od počátku své kariéry jsem coby manažer v bance nijak nerozlišoval mezi pohlavím. Šlo mi v první řadě o schopnosti a přístup.

Je pravda, že jsem byl tehdy součástí relativně mladého týmu a všichni jsme byli svou prací pohlceni možná více, než je tomu dnes. S postupujícími roky se v mé vlastní firmě přidal zájem o poměr mužů a žen v týmu. Zkušenost mě naučila, že přínos žen ve vrcholovém vedení týmu je nesporný. Jednání jsou produktivnější a probíhají v mnohem přátelštější a věcnější atmosféře.

wib-hub-page-464x422-1.jpg (38 KB)

I když žena ve vedení momentálně chybí, je možné ji nenásilným způsobem doplnit. V našem týmu máme například již rok na strategických poradách jako hosta dvě služebně nejvýše postavené ženy.

Asi se se mnou shodnete, že ženy to mají z pohledu budování kariéry objektivně těžší. Péče o děti a rodinu je z tohoto pohledu limitující. Nicméně zejména poslední dobou vidím kolem sebe řadu příkladů, že to jde.

Znám několik rodin, kde muž zastává roli strážce domácího krbu, stará se o domácnost a zejména o děti a umožňuje tak své partnerce věnovat se naplno pozici ve vrcholovém managementu. Také pokud jde o akceptaci rovného přístupu a ocenění žen ve vrcholových týmech, vnímám v diskuzích s lídry korporací jejich vstřícný a aktivní přístup.

Osobně si myslím, že jen být férový nestačí. Je třeba být proaktivní a gender gap osobním přínosem zmenšovat, ať už instalací žen do procesu řízení firmy, nebo vytvářením takových podmínek pro jejich práci, aby měly prostor na rodinu a mohly se věnovat kariéře. Každý z nás může tomuto procesu pomoci, pokud budeme dostatečně pozorní k dění kolem nás.

Přeju všem našim ženám dostatek empatických mužů a odvahu postupovat na kariérní cestě.

David P.

Women In Business 2020

Grant Thornton International každoročně realizuje výzkum o postavení žen ve vedení firem. Hlavní zjištění pro rok 2020 najdete zde: Women in Business 2020 Report, případně si stáhněte PDF verzi výsledků.

Web tymjenejvic.cz říká:
This is a warning message.