Vyber si pozici Potkejme se
Zůstaň v kontaktu

Jak se pozná profesionál?

Výhoda vyššího věku spočívá v tom, že člověk už něco zažil a v mnoha situacích je schopný lépe předvídat, co s největší pravděpodobností nastane. Často tak dá méně na slova, která slyší, a více na činy, které vidí nebo které budou následovat.

Rozhodl jsem se proto, že s vámi budu sdílet své zkušenosti a pokusím se vám dát pár tipů, jak se pozná profesionál ve svém oboru. A protože jsme poradci, budu mluvit hlavně o konzultantech. Jak se tedy pozná profesionál? Jak se chová? Co dělá?

Odpovídá včas

Nevím, jak to dělá, ale i když je přetížený, i když je toho na něj moc, má čas na krátkou odpověď smskou nebo mailem, případně zavolá a já vím, co můžu čekat a hlavně kdy. Když ví, že čas hraje roli, odpoví rychle a stručně. Ví, že se nebudu hněvat, ani příkře posuzovat kvalitu toho, co dodal obratem.

Chodí na schůzky včas

Přesnost je výsadou králů. Profesionál ví, že v nabitém programu musí před další schůzkou aspoň chvilku vydechnout, zklidnit se, soustředit se na následující úkol. Ví, že každá schůzka má právě jeden cíl a je si ho vědom. Když jde na schůzku s týmem, potřebuje pět, deset minut na krátkou přípravu, rozdání rolí, určení pořadí řečníků a přířazení řečníků ke slidům. Proto přichází vždy deset minut před začátkem.

Nevystačí si s e-mailem

Když komunikuje, vždy dává přednost telefonu. Ví, že email je méně osobní a že může v záplavě jiné komunikace zapadnout. Chce výsledek, chce vědět, že se klient nebo kolega problémem začal zabývat. Když je email nevyhnutelný, třeba když posílá nabídku či výstup, zavolá stejně, aby se zdvořile ujistil, že email dorazil a adresát jej zaregistroval. Dává tím také najevo, že ho věc upřímně zajímá.

Komunikuje správně

Profesionál vždy ví, kdo jsou stakeholdeři, a včas a správně je informuje o stavu věcí. Ví, komu zavolat jako prvnímu, ví, kdy volat, aby nerušil, ví, kdy má největší šanci, že se dovolá. Přemýšlí o tom. Umí správně posoudit, kdy je vhodná osobní schůzka a kdy telefon, bez toho, aby se někdo urazil, je schopný zařídit vždy právě to obsazení schůzky, které je pro jeho záměr nejvhodnější. Někdy ve dvou, jindy v týmu. Podle agendy.

Plánuje dopředu

Vede v patrnosti všechny klíčové termíny a dedlajny. Organizuje přípravné schůzky interního týmu. Tam, kde je třeba, angažuje partnera. Zadává úkoly vždy tak, aby měl časovou rezervu. Předvídá nepředvídatelné, řídí průběžně známá rizika. Nikdy nedostane členy týmu do časového presu. Nechává běžně kolegy, aby si určili termín dodání sami. Umí případná zpoždění včas komunikovat s klientem. Zkrátka není nikdy v bezvýchodné situaci

Dobře stáfuje a řídí recovery s rozmyslem

Chápe zadání klienta i rozpočtové omezení. Je schopen nastavit hloubku řešení podle toho. Dobře a dopředně řídí očekávání klienta. Věnuje hlavní pozornost správnému naplánování projektu, a pak vyžaduje disciplínu od členů týmu. Nákladovost projektu vnímá průběžně, na týdenní bázi.

Přináší řešení, ne problém

Profesionál na sebe bere zodpovědnost, neškodí slovem, nešíří kolem sebe poplašné zprávy. Ví, že když vzniklou situaci nevyřeší on, poškodí celý tým. Má ambici přinášet fungující řešení, která berou v potaz všechny podstatné aspekty vzniklé situace. Dodržuje platné normy a principy, myslí při řešení na budoucnost. Dává šanci juniorům, netrpí předsudky vůči kterémukoliv ze svých kolegů. Má pořádek v prioritách, ví, co je podstatné.

Věřím, že když budeme všichni mít uvedených sedm ctností na mysli, můžeme významně zlepšit výkonnost našeho týmu a vylepšit obraz konzultanta – profesionála v očích klientů.

Web tymjenejvic.cz říká:
This is a warning message.