Vyber si pozici Potkejme se
Zůstaň v kontaktu
  • Úvod
  • Články
  • Bude mi banka ochotna poskytnout půjčku, když bude vědět, že se znám a stýkám s Davidem Pirnerem?

Bude mi banka ochotna poskytnout půjčku, když bude vědět, že se znám a stýkám s Davidem Pirnerem?

Dovolte mi abych navázal na můj minulý článek. Po přečtení titulku jste si asi řekli, že se možná jedná o menší provokaci. V našich končinách přeci žádnou instituci nezajímá, jaké mám přátele nebo s kým se stýkám, když jí jdu žádat o jakýkoliv úvěr nebo půjčku.

Možná jste již slyšeli, že Čína pozvolna zavádí nový bodovací systém pro své obyvatele, kde se chystá hodnotit, zdali je Číňan dobrým Číňanem. Již dnes je možná v Šanghaji po celém městě vidět kamery, které sleduji, zda chodci nepřecházejí silnici na červenou. Pokud je chodec zachycen, jak přechází silnici na červenou, tak je jeho obličej promítnut na obrazovku vedle přechodu. V budoucnu by měl být také potrestán snížením svého osobního kreditu. Samozřejmě, že se bodový systém nebude týkat pouze přecházení silnice na červenou, ale i dalšího porušování předpisů a nařízení, jako například při jízdě automobilem, při prohlížení nevhodného obsahu na internetu nebo při nevhodných konverzacích na sociálních sítích, které jsou vládou monitorovány. Sociálnímu kreditu se však mohu věnovat v některém z dalších článku, proto mi dovolte abych se vrátil zpět k půjčkám a zmiňovanému kreditnímu skóre. 

Jak jsem již uváděl u minulém článku v současnosti je přibližně 95 % všech platebních transakcí v Číně uskutečněno skrze jednu ze dvou platebních aplikací Wechat nebo AlipayZ Alipay se postupem času stal mimo jiné i poskytovatel krátkodobých půjček, které jsou klientům schvalovány online na základě tzn. Sesame Creditu (Zhima Credit)Výsledné Sesame Credit skóre je složeno z pěti různých komponent, jejichž důležitosti je přiřazena váha. Jednotlivé komponenty a jejich důležitost je zaznamenána na následujícím schématu. 

david-weisl-skore.png (82 KB)

Získané skóre může nabývat hodnoty od 350 až do 950 bodů. Konkrétní výsledky jsou poté rozdělovány do pěti kategorií:

  • extremely poor: 350-550
  • medium: 550-600
  • good: 600-650
  • excellent: 650-700
  • best: 700-950


Na základě výše Sesame skóre nejsou v současnosti poskytovány pouze půjčky, ale uživatele mohou své skóre využívat jako určitou záruku při mnoho dalších transakcí. Uživatele s vysokým skóre mohou jednodušeji získávat cestovní víza do zahraničí (například Kanada a mnoho dalších států), mohou využít rychlejšího průchodu přes bezpečnostní kontrolu na letišti, nemusí například skládat deposit, když si půjčují automobil v půjčovně, pronajímají pokoj v hotelu či chtějí využít některé ze sdílených kol, kterých je v Číně spoustu. Samozřejmě celý systém funguje i opačným způsobem, tedy na základě nízkého skóre vám bude zamítnuta žádost o vízum nebo vám například nepůjčí auto v půjčovně a podobně.

Jakožto příslušníkovi cizího státu se mi podařilo dosáhnout skóre 606, což je pro ne Číňana poměrně velice slušný výsledek. Sám jsem za těch pár měsíců v Číně potkal člověka, který měl nejvíce 786 bodů.

david-weisl-skore2.png (62 KB)

Autor: David Weisl

Web tymjenejvic.cz říká:
This is a warning message.