Příběhy našich konzultantů a manažerů

autor 24. února 2020Práce v GT

Pravidelné hodnocení zaměstnanců, které se ve společnosti Grant Thornton opakuje každých šest měsíců, přineslo i tentokrát celou řadu kariérních posunů. Zde přinášíme krátké příběhy čerstvě povýšených kolegů.

 

 

Jiří Dvořák

Senior Manager

„Ve společnosti Grant Thornton pracuji od roku 2016, kdy jsem nastoupil na pozici Managera odpovědného za oblast energetiky. Během následujících let jsem si v rámci své konzultantské praxe vyzkoušel řadu projektů z různých jiných oborů, což mi významně rozšířilo obzory a v konečném důsledku pomohlo i mému dalšímu kariérnímu růstu.

V současné době zastávám pozici Senior Managera zodpovědného nejen za oblast energetiky, ale i alternativních paliv (vodík, LNG) a dopravy. Zároveň se podílím na přípravě studií proveditelnosti, mám na starosti financování projektů z evropských fondů a v neposlední řadě i jejich řízení. Hlavní náplní mé práce jsou v současnosti velké mezinárodní grantové projekty ACON a InGrid.“

 

michal malina

Senior Consultant

„V Grant Thornton pracuji již 2 roky v týmu transakčního poradenství, kam jsem nastupoval jako Business Analyst ještě při studiu na VŠE. Za tu dobu jsem se podílel na velkém množství skutečně zajímavých projektů z oblasti energetiky, telekomunikací, zdravotnictví či dopravy, přičemž v poslední době je pro mě jedním z nejzajímavějších určitě dlouhodobý projekt, v jehož rámci jsme dosud pro klienta prováděli analýzu telekomunikačního trhu a následně vyhledávali, oslovovali a analyzovali potenciální akviziční targety.

Minulý měsíc jsem byl povýšen na pozici Senior Consultant, což se mi povedlo i díky skvělému týmu a vedení zkušenějších kolegů, kteří mi umožňují se neustále posouvat.“

 

Karolína Štěpánková 

Senior Consultant

„Do Grant Thorton Advisory jsem nastoupila v polovině roku 2017 na pozici Business Analyst do Service Unit Technology. Tou dobou jsem dokončovala studium Informačního managementu na VŠE a moje první projekty se, stejně jako téma mé diplomové práce, vztahovaly k GDPR.

V průběhu následujících dvou let jsem se dostala k auditům implementace informačních systémů, auditům souladu postupu zadavatele se zákonem o zadávání veřejných zakázek, zpracování znaleckých posudků v oblasti ICT nebo práci administrátora projektu pro ICT oddělení klienta z veřejného sektoru.

Dnes působím na pozici Senior Consultant, což mě posunulo od psaní zápisů a přípravy prezentací k řízení vlastních dílčích projektů nejenom pro téhož klienta. I proto se stále vzdělávám v oblasti projektového řízení, ale i kybernetické bezpečnosti nebo řízení ICT procesů dle ITIL.“ 

 

 honza havelka

Senior Consultant

„Než jsem nastoupil do GT, pracoval jsem rok ve švédské bance Nordea na pozici Pillar 3 Consultant/Risk Analyst. Práce super, korporát místy trochu ubíjející, ale zároveň to do určitý míry vyrovnávala švédská plochá hierarchie, takže nebylo úplně překvapivý, když mi volal CFO Nordea Group kvůli Jágrovi.

Podobnou neformalitu a chill kulturu jsem hledal i po svým návratu do Prahy a GT je v tomhle ohledu určitě vysoko. Taky je super, že si můžu v rámci projektů vyzkoušet prakticky cokoliv, takže vedle mého zaměření na finance jsem tu ladil energetiku, odpadový hospodářství, vizualizaci HR procesů, strategie společností, a taky jsem zjistil, že mě docela baví design UI, resp. grafika celkově.

Teď jsem byl po necelém roce a půl povýšen z  Consultanta na Senior Consultanta, což s sebou přineslo větší samostatnost, co se řízení projektů týče, a zároveň větší volnost v tom, co v GT chci vlastně dělat. Prostor pro růst je tu každopádně velkej, ať už kariérní nebo osobní.“

 

matěj čonka

Senior Consultant

„Do GTčka (čti „Gin Tonic s okurkou“) jsem nastoupil jako Business Analyst hned po ukončení studia v Amsterdamu, tedy před 1,5 rokem, a to do Service Unit Finance & Data Analytics. Částečně jsem tedy navázal na mé studium financí, ekonometrie, ekonomie a datové analýzy.

Do GTčka (čti „Grant Tour“) mě přivedla především nabídka několika kamarádu a bývalých spolužáků z IES. Teď už jsem Senior Consultant a můj pracovní záběr zde je celkem široký, od nákladových modelů a cenotvorby po celkové řízení financí, finanční reporting, due dilligence, oceňování, HR analytics, tvorbu smart apps a v poslední době i příprava strategie společností. Díky tomu jsem se podílel svou prací na projektech s tramvajemi, vláčky, palivovými kartami, policejními vysílačkami nebo s papírem.“

 

Jirka Čepica

Senior Consultant

„V Grant Thornton pracuji přes 1,5 roku, a ačkoliv jsem nastoupil jako Business analyst, GT mi umožnilo vyrůst za tuto krátkou dobu na Senior Consultanta a dostat se v rámci projektů do řídící role odborníka na dané téma.

Prostředí consultingu mi nebylo sice cizí, ale v GT mě čekala změna expertízy z farmacie na telekomunikace, a taky účast na mnoha různorodých projektech, jak je zde zvykem (jak se zpívá v rockových písničkách: S jednou holkou žít a s tisícema spát). Díky tomu jsem se podíval pod sukni mnoha zajímavým tématům jako je Aukce kmitočtů v Česku a na Slovensku, Národní investiční plán pro Ministerstvo pro místní rozvoj, Broadbandový model v Gruzii (pro GNCC) anebo třeba Strategie Českých Drah na dalších 10 let. Tohoto všeho jsem byl schopen dosáhnout právě díky GT, které si uchovává super týmovou atmosféru.“