Příběhy povýšených: Naše cesta v Grant Thornton

  • Úvod
  • Příběhy našich lidí

Marek Vařeka

Do Grant Thorton Advisory jsem nastoupil v polovině roku 2017 na pozici Business Analyst do týmu Transaction Services. Tou dobou jsem dokončoval bakalářské studium na IES - Institut ekonomických studií na Karlově univerzitě.

V průběhu následujících dvou let jsem měl možnost aplikovat znalosti ekonomie, statistiky a programování napříč různými industries. Svoje znalosti jsem využil při přípravě risk analýzy pro potřeby GDPR. Dále jsem se podílel na due diligence různých akvizičních cílů, kde jsem pracoval na vyčištění poskytnutých dat, statistické analýze a vizualizaci výsledků. Při práci jsem dokončil magisterské studium na IES.

Jelikož mě nejvíc bavila práce s daty a statistika, tak jsem přestoupil do týmu Finance & Data Analytics a byl povýšen na pozici Consultant. V novém týmu mě čekaly nové výzvy. Měl jsem možnost zdokonalovat svoje znalosti při nastavování firemních databází a přípravě reportingu pro top management v aplikaci Power BI. Dále jsem své teoretické znalosti využil na projektu pro nadnárodní banku, kde jsem validoval ekonometrické modely kreditního rizika (probability of default) pro retailový segment.

Od března letošního roku jsem Senior Consultant a můj pracovní záběr je celkem široký. Finanční modely, SQL databáze, Credit Risk, Reporting a Data science. Mám větší odpovědnost a učím se vést juniornější kolegy v GT. Díky GT jsem měl možnost zjistit, co mě v životě baví a postupně se v tomto oboru zdokonalovat.

Jan Štrobl

Rozšíření obzorů a zvýšení expertízy. To jsou z mého pohledu pravděpodobně dva největší přínosy konzultantské práce. Do GTA jsem nastoupil před dvěma lety na pozici Consultant s primárním zaměřením na projekty v energetice a dotačním poradenství. Krátce po svém nástupu jsem však začal pracovat i v dalších oblastech, mezi něž patří především odpadové hospodářství, cirkulární ekonomika či alternativní zdroje paliva v dopravě.

Díky řadě různě zaměřených projektů jsem se dokázal relativně rychle zorientovat i v tématech, kterým jsem se v rámci předchozí kariéry nikdy nevěnoval, a to do takové míry, že jsem v nich mohl poskytovat manažerské poradenství klientům naší společnosti a zásadním způsobem se podílet na rozhodování v jejich strategických otázkách.

Zároveň jsem postupně přešel z role člena projektového týmu do pozice projektového manažera, čímž jsem získal daleko více zodpovědnosti za výsledky práce své i lidí „pode mnou“, ale rovněž i možnost vést a rozvíjet kolegy na nižších pozicích, což se mi v žádném z předešlých zaměstnání nestalo.

Lukáš Stróžik

V Grant Thornton pracuji necelým rokem, konkrétně v rámci Service Unit Technology. Nastupoval jsem na pozici Business Analyst a již po půl roce byl povýšen na Consultanta, takže expy se tu dají nahnat určitě rychle. Po nástupu jsem se akorát tak stačil rozkoukat a poznat kolegy, když byl vyhlášen nouzový stav a s ním spojené zákazy shromažďování a omezování práce v kanceláři. To se ve způsobu práce poradenských firem velmi projevilo, především minimalizací osobních schůzek s klienty. Přesto je práce stále pestrá a můžu pozorovat, že každým dnem jsem o něco znalejší a zkušenější. Někdy o výrazně víc, než bych chtěl.

Nicméně právě v těchto případech, kdy jeden musí obhájit výstup před vrchním managementem klienta, se kterým se nikdy nesetkal, nebo úspěšně zvládnout něco, o čem doposud dvakrát slyšel (v lepším případě), člověk sám sebe překvapí tím, co dokáže. A ať to zní jakkoliv, z mého pohledu nejde o klišé a je to pro mě obrovská motivace - když každý den řeším něco, v čem nejsem expertem, a to podporuje mou touhu učit se, zlepšovat a být nejlepší.

Patricie Štichová

Ve firmě Grant Thornton pracuji od roku 2020, kdy jsem nastoupila na pozici Business Analyst do energetického teamu. Nedávno jsem byla povýšena na pozici Consultanta. Dosud jsem se věnovala různorodým projektům. Část mé práce se zaměřuje na smart grid projekty společného zájmu financované z evropských fondů typu ACON či Gabreta. Také jsem se věnovala například studii v oblasti rozvoje vodíkových technologií v dopravě a energetice nebo business casům v oblasti odpadového hospodářství. Zajímavý je právě oborový přesah, který práce nabízí a to, že se člověk dostane k nejrůznějším tématům, čímž si může konstantně rozšiřovat své obzory. Mezi kolegy panuje skvělá atmosféra a všichni jsou zvyklí pomáhat si. Celkem rychle přicházejí i zodpovědnější úkoly, a tak je možné se dále posouvat, což je něco, čeho si na práci v GT obzvlášť vážím.

Roman Xia

Do Grant Thornton Advisory jsem nastoupil na začátku roku 2020 na pozici Business Analyst do Service Unit Business & Risk Services. Při nástupu jsem ještě dokončoval svoje magisterská studia v oboru Enterprise Management na Pekingské Univerzitě. Hned první den jsem byl zapojen do velkého strategického projektu pro jednoho dominantního dopravce v ČR, který jsem také pomohl úspěšně dotáhnout do konce. V průběhu svého prvního roku ve fialovém dresu jsem se dostal k mnoha zajímavým projektům v oblasti strategie, interního/forenzního auditu, risk managementu a mnoho dalších.

V březnu jsem byl povýšen na pozici Consultant, což se mi podařilo díky skvělému týmu, od kterého jsem se mohl spoustu naučit a díky tomu začal být více samostatný při realizaci projektů.